...

Omregning af amerikanske vægtmål

lb-gAmerikanerne er så småt på vej til at skifte til metriske mål, men der er lang vej endnu, og de ingredienser som vi måler i gram og kilo, anfører amerikanske opskrifter normalt pounds og ounces.

  • 1 pound svarer til 454 g.
  • 1 oz (ounce) svarer til 28 g.

Skriv en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.