...

Omregning af Fahrenheit til Celsius

Støder man på amerikanske opskrifter (fx på Youtube), finder man hurtigt ud af, at de bruger nogle andre mål end vi er vant til. Fx måles temperatur ikke i Celsius, men i Fahrenheit. Temperatur I Fahrenheit er frysepunktet 32 ºF, og vand koger ved 212 ºF. Underligt. Vil man selv omregne, tager man temperaturen i Fahrenheit og trækker 32 fra; … Læs Mere

Omregning af amerikanske rummål

Amerikanske opskrifter bruger normalt ikke liter og deciliter som rummål. Lad os se på de forskellige amerikanske rummål. Cups er mest drilsk er cup, som bruges meget i amerikanske opskrifter – både til ingredienser på fast og flydende form. 1 cup er knap 2,4 dl (2,36 dl) – altså lidt mindre end en kvart liter. 1 … Læs Mere

Omregning mellem mål og vægt

I opskrifter kan man ofte støde på, at fx ris eller mel angives i deciliter (dl) fremfor i gram. Her er en omtrentlig omregning af nogle almindelige ingredienser: Mel 1 dl ~ 60 gram 100 gram ~ 1,65 dl Hvedeklid 1 dl ~ 25 gram 100 gram ~ 4 dl Ris 1 dl ~ 80 gram 100 gram … Læs Mere

Omregning af amerikanske vægtmål

Amerikanerne er så småt på vej til at skifte til metriske mål, men der er lang vej endnu, og de ingredienser som vi måler i gram og kilo, anfører amerikanske opskrifter normalt pounds og ounces. 1 pound svarer til 454 g. 1 oz (ounce) svarer til 28 g.

Kalorier i drikkevarer og søde sager

Cola er berygtet for at indeholde en masse kalorier, og sukkerindholdet i en almindelig dåsecola (330 ml eller 3,3 dl) cola er 35 g sukker, hvilket svarer til 17 stykker sukker. En halvliters cola har dermed et sukkerindhold, der svarer til 50 g sukker – eller 25 stykker sukker. Cola i forhold til andre drikkevarer … Læs Mere

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.